4 Kings Specialist รายละเอียดการดำเนินงาน

รายละเอียดการดำเนินงาน

  1. ถอดสุขภัณฑ์ เช่น ชักโครก อ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ
  2. รื้อกระเบื้องพื้นห้องน้ำ และขนทิ้ง
  3. ซ่อมตำแหน่งที่รั่ว จัดเตรียมพื้นผิว ซ่อมแซมกันซึมตำแหน่งพื้นที่รั่ว
  4. ทดสอบพื้นหลังจากติดตั้งระบบกันซึมสำหรับพื้นที่รั่ว
  5. งานเคลือบผิวด้วยผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ 4 Kings
  6. ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ และติดตั้งสุขภัณฑ์
  7. ทำความสะอาดห้องน้ำ
  8. ส่งงาน และออกใบรับประกัน Silver/ Gold / Platinum